Η Εταιρεία

Η εταιρία ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1990, από ομάδα Ελλήνων επιστημόνων, με στόχο την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γενικότερης γνώσης και εμπειρίας των μελών της στην επιστημονική περιοχή της κλινικής χημείας.

Η εταιρία με δική της τεχνογνωσία, παράγει in vitro διαγνωστικά αντιδραστήρια κλινικής χημείας τα οποία κυκλοφορούν με το εμπορικό σήμα ”biosis”.

Τα αντιδραστήρια ”biosis” χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό σε βιολογικά υγρά, υποστρωμάτων ενζύμων και ηλεκτρολυτών.

Η εταιρία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής των αντιδραστηρίων της για μεγάλο αριθμό αναλυτών οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά όπως Cobas Mira® , Konelab®, Hitachi® 902, Targa®, Flexor®, Lisa®, Mindray®, Olympus® AU560, Ace®, Wako®, Prestige® 24i, Miura®,Chemwell®, Liasys®, ILab®, Medilyzer®, Ellipse®, Urit® κ.α., ενώ είναι δυνατή η προσαρμογή τους στους περισσότερους αναλυτές ανοικτού τυπου.

Μεταξύ των πελατών της εταιρίας περιλαμβάνονται το Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία καθώς επίσης δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και βιοχημικά εργαστήρια, σε όλη την Ελλάδα.