Επικοινωνία

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε.

Αιγίνης 16 | Αγ. Δημήτριος
173 42 | Αθήνα
t: [+30] 210 98 55 811 – 2
f: [+30] 210 98 55 446
e: info@biosis.com.gr