Σίδηρος Φερροζίνη R1:3×60, R2:1×45 ml

SKU 001796 Category

Το kit Σίδηρος (φερροζίνη) biosis χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φωτομετρικά συστήματα για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης του Σιδήρου σε ανθρώπινο ορό, πλάσμα ή ούρα. Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση, σε εργαστήρια κλινικής χημείας.