LDH P-L (SFBC) R1:3×40, R2:1×30 ml

SKU 001698 Category

Το kit Γαλακτική αφυδρογονάση LDH P-L (SFBC) biosis χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φωτομετρικά συστήματα για τον ποσοτικό προσδιορισμό της δραστικότητας του ενζύμου LDH σε  ανθρώπινο ορό, ή πλάσμα. Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση, σε εργαστήρια κλινικής χημείας.