γ-GT R1:3×60, R2:1×36 ml

SKU 001697 Category

Το kit L γ- Γλουταμυλο τρανσφεράση (γ-GT/SZASZ) biosis χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φωτομετρικά συστήματα για τον ποσοτικό προσδιορισμό της δραστικότητας του ενζύμου γ-GT σε  ανθρώπινο ορό, ή πλάσμα. Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση, σε εργαστήρια κλινικής χημείας.