Κρεατινίνη Ενζυματική R1:3×30, R2:1×30 ml

SKU 001326 Category

Το kit Κρεατινίνη (ενζυματική) biosis χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φωτομετρικά συστήματα για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της Κρεατινίνης σε ανθρώπινο ορό. Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση, σε εργαστήρια κλινικής χημείας.