Κρεατινίνη (Jaffe) R1:2×100 R2:2×100 ml

Μέθοδος Jaffe-Κινητική

SKU 000216 Category

Το kit Κρεατινίνη (Jaffe) biosis χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φωτομετρικά συστήματα για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της Κρεατινίνης σε ανθρώπινο ορό, πλάσμα ή ούρα. Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση, σε εργαστήρια κλινικής χημείας