Ο πρότυπος ορός ελέγχου Biopath biosis προορίζεται για τον έλεγχο μεθόδων ποσοτικού προσδιορισμού των παραμέτρων κλινικής χημείας biosis που αναφέρονται στο έντυπο τιμών στόχου που συνοδεύει την συσκευασία, πραγματοποιούμενων με φωτομετρικά συστήματα, σε περιοχή τιμών και εκτός των φυσιολογικών ορίων. Mόνο για in vitro διαγνωστική χρήση σε εργαστήρια κλινικής χημείας.