Ο πρότυπος ορός ελέγχου Bionorm biosis προορίζεται για τον έλεγχο μεθόδων ποσοτικού προσδιορισμού των παραμέτρων κλινικής χημείας που αναφέρονται στο έντυπο τιμών στόχου που συνοδεύει την συσκευασία. Επίσης είναι κατάλληλος για την παρακολούθηση της ακρίβειας και της επαναληπτικότητας μεθόδων πραγματοποιούμενων με φωτομετρικά συστήματα, σε περιοχή τιμών εντός ή πλησίον των φυσιολογικών ορίων. Mόνο για in vitro διαγνωστική χρήση σε εργαστήρια κλινικής χημείας