Ο ορός βαθμονόμησης BIOMULTICAL biosis προορίζεται για την βαθμονόμηση μεθόδων ποσοτικού προσδιορισμού των παραμέτρων κλινικής χημείας που αναφέρονται στο έντυπο τιμών  στόχου που συνοδεύει την συσκευασία. Mόνο για in vitro διαγνωστική χρήση σε εργαστήρια κλινικής χημείας.